pumalas pumalas

Kurumsal

  1. İş Etik ve Sorumluluklar

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Sektörde hedeflenen rekabetçi yapıya saygı gösteririz.

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde davranırız, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için çalışırız. İş yaptığımız kişi, kurum ve kuruluşlar ile tedarikçilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Yasal Sorumluluklarımız

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurumlara ve ilgililerine doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyetlerimizi yerine getirirken, her türlü kamu kuruluşlarına, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanında; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve rakiplerimize karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Gizlilik

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş birliği içinde olduğumuz ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine, özel bilgi ve iş değerlerinin korunmasına özen gösteririz. İş faaliyetlerine ilişkin gizli bilgiler var ise korur, bu bilgileri sadece ilgili iş faaliyetinde kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler ile ilgili faaliyet sorumluları ile paylaşırız.

Dürüstlük - Doğruluk

Tüm iş planlamasında, sürecinde, tedarikinde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm iş birlikçilerimizle ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük ve samimiyetle hareket ederiz.

Markalar

pumaavis